NGÔI NHÀ CHO WEBSITE CỦA BẠN

CHỈ TỪ 25.000Đ / THÁNG

Đăng ký tư vấn
BẢNG GIÁ CLOUD VPS

Tiết kiệm hơn khi mua nhiều tháng

CLOUD VPS 00

Giá chỉ từ
90,000 đ x 12 Tháng
 • CPU : 1 core
 • SSD: 15GB
 • RAM : 1 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
ĐĂNG KÝ MUA

CLOUD VPS 01

Giá chỉ từ
160,000 đ x 12 Tháng
 • CPU : 1 core
 • SSD: 40GB
 • RAM : 2 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
ĐĂNG KÝ MUA

CLOUD VPS 02

Giá chỉ từ
250,000 đ x 12 Tháng
 • CPU : 2 core
 • SSD: 60GB
 • RAM : 3 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
ĐĂNG KÝ MUA

CLOUD VPS 03

Giá chỉ từ
360,000 đ x 12 Tháng
 • CPU : 3 core
 • SSD: 80GB
 • RAM : 4 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
ĐĂNG KÝ MUA

CLOUD VPS 04

Giá chỉ từ
550,000 đ x 12 Tháng
 • CPU : 4 core
 • SSD: 100GB
 • RAM : 6 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
ĐĂNG KÝ MUA

CLOUD VPS 05

Giá chỉ từ
1,200,000 đ x 12 Tháng
 • CPU : 5 core
 • SSD: 180GB
 • RAM : 8 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
ĐĂNG KÝ MUA

CLOUD VPS 06

Giá chỉ từ
2,000,000 đ x 12 Tháng
 • CPU : 6 core
 • SSD: 280 GB
 • RAM : 16 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
ĐĂNG KÝ MUA

CLOUD VPS 07

Giá chỉ từ
2,500,000 đ x 12 Tháng
 • CPU : 8 core
 • SSD: 360GB
 • RAM : 32 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
ĐĂNG KÝ MUA

CLOUD VPS 08

Giá chỉ từ
5,000,000 đ x 12 Tháng
 • CPU : 16 core
 • SSD: 800GB
 • RAM : 64 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa : KVM
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
ĐĂNG KÝ MUA
GIẢI ĐÁP

Các câu hỏi thường gặp

 • Cloud VPS sử dụng hệ điều hành nào?
 • Cloud VPS có dễ dàng sử dụng không?
 • Cloud VPS có hỗ trợ chống DDOS không?
 • Cách đăng ký Cloud VPS như thế nào?
 • Có hỗ trợ backup và restore Cloud VPS không?
up
0784.584.333
0784.584.333
up