EMAIL DOANH NGHIỆP

CHỈ TỪ 50.000Đ / THÁNG

Đăng ký tư vấn
EMAIL DOANH NGHIỆP

An Toàn, Riêng Tư, Không Có Quảng Cáo

Thông báo thư trong thời gian thực

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Nhận Email Tùy Chỉnh

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Làm Việc Không Bị Gián Đoạn

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Thông báo thư trong thời gian thực

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Nhận Email Tùy Chỉnh

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

Làm Việc Không Bị Gián Đoạn

Cập nhật thông báo thư trong thời gian thực, lưu trữ an toàn email và dữ liệu quan trọng; quản lý tập trung các tài khoản trong tổ chức và trên các thiết bị.

HAZOMEDIA MAIL SERVER

Tiết kiệm hơn khi mua nhiều năm

GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 1

(Giá chưa bao gồm VAT)
50,000 đ / Tháng
 • Dung lượng : 20 GB
 • Địa chỉ Email : 5
 • Email Forwarder : 5
 • Mail list : 1
 • Mã hóa SSL
 • Spam Assassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Đăng ký

GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 2

(Giá chưa bao gồm VAT)
100,000 đ / Tháng
 • Dung lượng : 50 GB
 • Địa chỉ Email : 20
 • Email Forwarder : 20
 • Mail list : 2
 • Mã hóa SSL
 • Spam Assassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Đăng ký

GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 3

(Giá chưa bao gồm VAT)
180,000 đ / Tháng
 • Dung lượng : 100 GB
 • Địa chỉ Email : 50
 • Email Forwarder : 50
 • Mail list : 3
 • Mã hóa SSL
 • Spam Assassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Đăng ký

GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 4

(Giá chưa bao gồm VAT)
300,000 đ / Tháng
 • Dung lượng : 200 GB
 • Địa chỉ Email : 100
 • Email Forwarder : 100
 • Mail list : 10
 • Mã hóa SSL
 • Spam Assassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Đăng ký

GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 5

(Giá chưa bao gồm VAT)
450,000 đ / Tháng
 • Dung lượng : 400 GB
 • Địa chỉ Email : 200
 • Email Forwarder : 200
 • Mail list : 15
 • Mã hóa SSL
 • Spam Assassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Đăng ký

GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 6

(Giá chưa bao gồm VAT)
600,000 đ / Tháng
 • Dung lượng : 800 GB
 • Địa chỉ Email : 300
 • Email Forwarder : 300
 • Mail list : 20
 • Mã hóa SSL
 • Spam Assassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Đăng ký

GÓI EMAIL DOANH NGHIỆP 6

(Giá chưa bao gồm VAT)
600,000 đ / Tháng
 • Dung lượng : 2T
 • Địa chỉ Email : 499
 • Email Forwarder : 499
 • Mail list : 40
 • Mã hóa SSL
 • Spam Assassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
Đăng ký
GIẢI ĐÁP

Các câu hỏi thường gặp

 • Email doanh nghiệp là gì?
 • Lợi ích của việc sử dụng Email doanh nghiệp là gì?
 • Cách đăng ký Email doanh nghiệp như thế nào?
up
0784.584.333
0784.584.333
up